en-USnl-NLde-DEes-ES

Yex gaat voor duurzaamheid

Duurzaam Yex

Yex werkt aan uitdagingen om producten verduurzaamd te produceren en aan te bieden. Denk hierbij als voorbeeld aan het opvangen en het hergebruiken van water, of met behulp van  zonne-energie, warmte en elektriciteit produceren. Daarnaast wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van biologische gewasbeschermings-producten in de gewassen. De natuurlijke omgeving wordt door deze toepassingen beschermd, er wordt zuiniger omgegaan met de aanwezige natuurlijke hulpbronnen en alle deelnemers in de keten van producent tot aan consument hebben op korte of op lange termijn baat bij deze aanpak.