1-2-3 naar een duurzaam beleid bij Yex

Bij Yex willen we graag een positieve invloed hebben op mens en omgeving. Op onze eigen mensen en omgeving, maar ook die van onze boeren. Samen met hen zetten we stappen voor een betere wereld. Daarom investeren we in langetermijnrelaties.

Ons duurzaamheidsbeleid omvat 3 pijlers. Elke pijler is gekoppeld aan één van de SDG (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties.

Verantwoord ketenbeheer

In de keten neemt Yex een centrale positie in. Dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Die nemen we ook; vooral door vraag en aanbod goed te plannen, wat voedselverspilling zoveel mogelijk voorkomt. Dat vraagt optimale kennis van teelt en consument.

Net als aan onze eigen teeltbedrijven stellen we strikte eisen aan onze boeren over de hele wereld: op het gebied van kwaliteit, veiligheid, sociale standaarden en milieu. We bezoeken onze boeren regelmatig om met eigen ogen de omstandigheden ter plekke te zien.

Goed werkgeverschap

We koesteren onze medewerkers. Zij bepalen het succes van Yex. Daarom bieden we hen een veilige en prettige werkomgeving en ontwikkelingsmogelijkheden. Stagiairs kunnen bij ons ervaring op doen in de AGF-sector. Dit werkt twee kanten op: momenteel komt meer dan de helft van ons personeel uit stages voort.

Elk jaar laten we een tevredenheidsonderzoek doen onder medewerkers. De laatste keer scoorde Yex op bijna alle onderdelen het eindcijfer 8. Een reden om trots te zijn, maar ook de verantwoordelijkheid om dit minimaal te handhaven. Dat doen we: regelmatig zijn er activiteiten om het teamgevoel te versterken. A happy team is a healthy business!

Voor onze teeltbedrijven in het buitenland geldt dezelfde verantwoordelijkheid. De basis is een veilige en prettige werkomgeving voor medewerkers. Ook dragen we bij aan de lokale leefgemeenschap, met activiteiten op het gebied van maaltijdverstrekking, onderwijs, sport en medische voorzieningen. Het sociale aspect is daarbij essentieel. Regelmatig iets doen met elkaar versterkt de band tussen mensen en vergroot het werkplezier.

Duurzame bedrijfsvoering

Voor ons begint een betere wereld nog altijd bij jezelf. We verduurzamen onze bedrijfsvoering door efficiency en innovatie: duurzame energiebronnen gebruiken, zoals zonne-energie en aardwarmte, personeel erop wijzen zorgvuldig om te gaan met materialen en middelen en het paperless office promoten.

Ook zoeken we continu mogelijkheden om reststromen te minimaliseren en een tweede leven te geven en voedselverspilling tegen te gaan. Voedselbanken voorzien we geregeld van groenten en fruit.

We nemen ook de verantwoordelijkheid voor de producten die we verhandelen. Met name op het gebied van de verpakking. Continu zoeken we slimmere verpakkingsmethodes die minder reststromen met zich meebrengen en verpakkingen die beter afbreekbaar zijn. Consumenten inspireren we met informatie om duurzamer te leven.

Elke dag beter

Natuurlijk komen we uitdagingen tegen in het hele traject, maar die gaan we niet uit de weg. Elke dag willen we het een stapje beter doen. Want de wereld beter maken doen we samen.