Kwaliteit

Om tegemoet te komen aan de wensen van onze klanten heeft kwaliteit bij Yex de hoogste prioriteit.

Hierbij kan in de eerste plaats gedacht worden aan basiseigenschappen van een product zoals bijvoorbeeld consumptiegeschiktheid, prima smaak en uiterlijk. Extra producteigenschappen die onze klanten wensen zijn bijvoorbeeld authenticiteit of duurzaamheid en eerlijkheid van produceren.

We hebben een speciale kwaliteitsafdeling welke is opgesplitst in twee teams: Quality Assurance en Quality Control.

Beide teams zetten zich dagelijks in om deze productspecificaties van afzonderlijke klanten te garanderen en verder te verfijnen. Door deze professionele werkwijze garanderen wij dat al onze produkten voldoen aan de wettelijke EU voedselveiligheidsvoorschriften.

Quality Assurance

Quality Assurance heeft contact met de telers over de wensen die Yex heeft over de manier waarop producten worden geteeld. Al deze producenten voldoen aan de door de Global Food Safety Initiative vastgestelde richtlijnen met betrekking tot de toepassing van productiemethoden en technieken, het gebruik van bodem en natuurlijke hulpbronnen. In deze richtlijnen zijn ook de arbeidsvoorwaarden beschreven waaronder producten worden geproduceerd en verpakt.

Quality Control

Quality Control zorgt samen met de producenten er voor dat de producten op het juiste tijdstip worden geoogst, verpakt en verzonden naar Yex en haar klanten. De producten dienen te voldoen aan specificaties die gelden voor uiterlijk, rijpheid, vorm, grootte, gewicht en verpakking. Dit wordt vooraf aan ieder seizoen met de klanten en producenten besproken en vastgelegd om daarmee uiteindelijk de consument ten volle tevreden te stellen en te laten genieten.

SachaMT
Quality Control zorgt samen met de producenten er voor dat de producten op het juiste tijdstip worden geoogst, verpakt en verzonden naar Yex en haar klanten. De producten dienen te voldoen aan specificaties die gelden voor uiterlijk, rijpheid, vorm, grootte, gewicht en verpakking. Dit wordt vooraf aan ieder seizoen met de klanten en producenten besproken en vastgelegd om daarmee uiteindelijk de consument ten volle tevreden te stellen en te laten genieten.
Sacha Martens
Operations Manager
Emma
Het IFS Broker certificaat is de kers op de taart; met andere woorden, de basis is goed en dit is dan het cadeautje. Yex borgt alle processen goed, om een voedselveilig product te kunnen leveren. Met dit certificaat laten we zien deze zaken goed op orde hebben.
Emma Hage
Quality Assurance Coordinator

Certificeringen

Yex importeert producten vanuit alle hoeken van de wereld. Veel van deze producten worden op kleine schaal geteeld in landen als Vietnam, Kenia en Colombia. Ook zij moeten voldoen aan de voorwaarden die grote Duitse en Engelse retailers stellen. Het is niet moeilijk om een groot assortiment te voeren, maar vanwege de voedselveiligheid kiezen we ervoor om leveranciers en producten zorgvuldig uit te kiezen. En om dit te garanderen is Yex gecertificeerd volgens de IFS en Skal normen.

IFS Broker

Met het IFS certificaat tonen we aan dat we de voedselveiligheid beheersen en de juiste maatregelen hebben getroffen op het gebied van voedselveiligheid. We werken met goedgekeurde leveranciers en mogelijke risico’s van ingekochte producten zijn volledig beheersbaar.

Skal

Met het SKAL certificaat tonen we aan dat we aan alle eisen voldoen om biologische producten te mogen importeren en verhandelen.

GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. (Good Agricultural Practices)is een internationale standaard voor de teelt die zich richt op voedselveiligheid, het milieu, en het welzijn en de veiligheid van het personeel.